Florida Elite Golf Tour

Carlo Nicolas Picon Florida Elite Golf Tour

Carlo Nicolas Picon
 • Cancun, INT
 • Scoring Average: 75.5
Rankings
Division: Men
 • Men Rank: 187
 • Men Points: 11.50
 • Men Earnings: $0
 • Men Scoring Average: 75.50
 • Men Events: 1
Scoring Profile
 • Par 3's: 3.25
 • Par 4's: 4.25
 • Par 5's: 5.00
Scoring Types
 • Eagles: 0 (--)
 • Birdies: 2 (5.56%)
 • Pars: 27 (75.00%)
 • Bogeys: 5 (13.89%)
 • Doubles: 2 (5.56%)
 • Others: 0 (--)
Tournaments
 • Place: T44
 • Division: Men
 • Points 11.50
 • Total: 151 (+7)
 • Round 1:76 (+4) Tuscawilla Country Club
 • Show Scorecard
 • Tuscawilla Country Club -- 1/17/2022
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 402 544 150 402 356 190 538 418 394 3394 407 532 380 214 408 335 198 578 405 3457 6851
  Par 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 72
  Score 4 5 4 4 4 3 5 4 4 37 4 4 5 3 6 4 3 6 4 39 76
  To Par E E +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1   +1 E +1 +1 +3 +3 +3 +4 +4   +4
  Hole Yards Par Score To Par
  1 402 4 4 E
  2 544 5 5 E
  3 150 3 4 +1
  4 402 4 4 +1
  5 356 4 4 +1
  6 190 3 3 +1
  7 538 5 5 +1
  8 418 4 4 +1
  9 394 4 4 +1
  OUT 3394 36 37  
  10 407 4 4 +1
  11 532 5 4 E
  12 380 4 5 +1
  13 214 3 3 +1
  14 408 4 6 +3
  15 335 4 4 +3
  16 198 3 3 +3
  17 578 5 6 +4
  18 405 4 4 +4
  IN 3457 36 39  
  TOT 6851 72 76 +4
 • Round 2:75 (+3) Tuscawilla Country Club
 • Show Scorecard
 • Tuscawilla Country Club -- 1/18/2022
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 402 544 150 402 356 190 538 418 394 3394 407 532 380 214 408 335 198 578 405 3457 6851
  Par 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 72
  Score 6 5 3 4 4 3 5 5 4 39 4 5 4 4 4 4 3 5 3 36 75
  To Par +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3   +3 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +3   +3
  Hole Yards Par Score To Par
  1 402 4 6 +2
  2 544 5 5 +2
  3 150 3 3 +2
  4 402 4 4 +2
  5 356 4 4 +2
  6 190 3 3 +2
  7 538 5 5 +2
  8 418 4 5 +3
  9 394 4 4 +3
  OUT 3394 36 39  
  10 407 4 4 +3
  11 532 5 5 +3
  12 380 4 4 +3
  13 214 3 4 +4
  14 408 4 4 +4
  15 335 4 4 +4
  16 198 3 3 +4
  17 578 5 5 +4
  18 405 4 3 +3
  IN 3457 36 36  
  TOT 6851 72 75 +3