Florida Elite Golf Tour

Thomas Brasco Florida Elite Golf Tour

Thomas Brasco
 • Winter Springs, FL
 • Scoring Average: 81
Rankings
Division: Men
 • Men Rank: T101
 • Men Points: 37.00
 • Men Earnings: $0
 • Men Scoring Average: 81.00
 • Men Events: 1
Scoring Profile
 • Par 3's: 4.12
 • Par 4's: 4.35
 • Par 5's: 5.25
Scoring Types
 • Eagles: 0 (--)
 • Birdies: 2 (5.56%)
 • Pars: 19 (52.78%)
 • Bogeys: 11 (30.56%)
 • Doubles: 3 (8.33%)
 • Others: 1 (2.78%)
Tournaments
 • Place: 24
 • Division: Men
 • Points 37.00
 • Total: 162 (+18)
 • Round 1:83 (+11) Tuscawilla Country Club
 • Show Scorecard
 • Tuscawilla Country Club -- 11/29/2021
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 402 544 150 402 318 164 538 418 394 3330 407 501 380 214 408 335 198 578 405 3426 6756
  Par 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 72
  Score 5 5 3 5 4 4 5 4 4 39 4 6 5 6 6 3 5 5 4 44 83
  To Par +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3   +3 +4 +5 +8 +10 +9 +11 +11 +11   +11
  Hole Yards Par Score To Par
  1 402 4 5 +1
  2 544 5 5 +1
  3 150 3 3 +1
  4 402 4 5 +2
  5 318 4 4 +2
  6 164 3 4 +3
  7 538 5 5 +3
  8 418 4 4 +3
  9 394 4 4 +3
  OUT 3330 36 39  
  10 407 4 4 +3
  11 501 5 6 +4
  12 380 4 5 +5
  13 214 3 6 +8
  14 408 4 6 +10
  15 335 4 3 +9
  16 198 3 5 +11
  17 578 5 5 +11
  18 405 4 4 +11
  IN 3426 36 44  
  TOT 6756 72 83 +11
 • Round 2:79 (+7) Tuscawilla Country Club
 • Show Scorecard
 • Tuscawilla Country Club -- 11/30/2021
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 402 544 150 402 356 164 538 418 394 3368 407 501 380 214 408 335 198 578 405 3426 6794
  Par 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 72
  Score 4 6 3 5 4 4 5 4 4 39 4 5 4 4 6 3 4 5 5 40 79
  To Par E +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3   +3 +3 +3 +4 +6 +5 +6 +6 +7   +7
  Hole Yards Par Score To Par
  1 402 4 4 E
  2 544 5 6 +1
  3 150 3 3 +1
  4 402 4 5 +2
  5 356 4 4 +2
  6 164 3 4 +3
  7 538 5 5 +3
  8 418 4 4 +3
  9 394 4 4 +3
  OUT 3368 36 39  
  10 407 4 4 +3
  11 501 5 5 +3
  12 380 4 4 +3
  13 214 3 4 +4
  14 408 4 6 +6
  15 335 4 3 +5
  16 198 3 4 +6
  17 578 5 5 +6
  18 405 4 5 +7
  IN 3426 36 40  
  TOT 6794 72 79 +7